Pozorne Sprzeczności w Biblii

Na forum biblia.webd.pl (uwaga biblia w nazwie!) powołany jest dział Sprzeczności w Biblii. W dziale tym, poza nielicznymi – jak dotąd – przypadkami, w zasadzie tylko jedna osoba intensywnie działa. To działanie opiera się na wyszukiwaniu rzekomo sprzecznych wersetów.

Byłem tam, gdy dział ten powstawał i dość ostro (nie tylko ja zresztą) protestowałem. Z tego mojego protestu nie zawsze byłem zadowolony, bo było nerwowo i nieraz dochodziło do ostrej wymiany zdań. Cały czas uczę się wytonowania, wyciszenia w takich sytuacjach i naprawdę zależy mi na tym, by nie tylko się tego uczyć, ale też, żeby się nauczyć :-).

Wielu ludzi, również i ja, pokazuje miałkość argumentów wysuwanych przez autora tych postów, ale troszkę giną tam w tłumie nasze wiadomości. Dlatego postanowiłem odpowiadać również na forum ewangelia.net.pl, gdzie panuje większy spokój. I tak, postanowiłem założyć taki cykl zatytułowany:

Pozorne sprzeczności w Biblii

Pierwszy post dotyczy Ismaelitów i Midianitów. W miarę możliwości, takich odpowiedzi na zarzuty w stosunku do Biblii będzie więcej. Zachęcam też innych, którzy są zainteresowani do współpracy.

Reklamy

Teorie spiskowe to pułapka na chrześcijan

Obecnie możemy zauważyć mnogość różnorakich teorii spiskowych w internecie. W zasadzie nic dziwnego. Od dawna te teorie się zagnieżdżały. Są po prostu takie grupy ludzi, które „żyją” tymi teoriami.

Kłopot pojawia się wtedy, gdy to chrześcijanie zaczynają „żyć” teoriami spiskowymi. Łączą się oni w grupy, które nazywam kręgami biblijno-spiskowymi. W kręgach biblijno-spiskowych często podważa się pisma kanoniczne, gdyż są one niewygodne lub niezrozumiałe dla osób zrzeszonych w takich grupach dyskusyjnych. Jest to bardzo niebezpieczne, moim zdaniem, i prowadzi do swoistego – jak to jedna z osób nazwała dosadnie – biblizmu antybiblijnego.

Co powinno być dla chrześcijanina ważniejsze, ewangelia czy spiski? Odpowiedź chyba dla wszystkich jest oczywista. My musimy głosić Ewangelię Chrystusową, a nie nowiny spiskowe. Więcej o tym w bardzo ciekawym artykule, zamieszczonym na forum, artykule Allena Larue’ego:

http://dobra-nowina.info.pl/Badanie Pisma czy tak się rzeczy mają › zagrożenia / zwiedzenie/Teorie Spiskowe pułapką dla chrześcijan

Obecnie, po zmianie nazwy forum artykuł jest dostępny pod poniższym adresem:

http://ewangelia.net.pl/Badanie Pisma czy tak się rzeczy mają › zagrożenia / zwiedzenie/Teorie Spiskowe pułapką dla chrześcijan

Nowe forum – Dobra Nowina

Forum bible.4um.pl powoli kończy swoją działalność. Z różnych powodów. Po pierwsze było niestabilnym, podlegając ciągłym awariom. Po drugie, z racji istnienia na darmowej domenie, miało ograniczone możliwości.

Teraz jesteśmy na nowym forum:

www.dobra-nowina.info.pl

Oczywiście bible.4um.pl nadal będzie funkcjonować w postaci do wglądu, choćby z uwagi na to, że przez te ponad dwa lata uzbierała się masa postów różnych ludzi, wśród których jest wiele interesujących. One będą systematycznie przenoszone. Tam też nadal będzie kontynuowana analiza błędów niebezpiecznej teorii wklęsłej Ziemi aż do zamknięcia tego tematu, co nastąpi już w tym roku. Jednak forum docelowym jest teraz

www.dobra-nowina.info.pl

Nazaret w czasach Chrystusa

W kręgach ateistycznych często mówi się, że Nazaret nie istniał w I w. n.e. Kręgi biblijno-spiskowe podtrzymują to, twierdząc przy tym dodatkowo, że termin Nazarejczyk nie pochodzi od nazwy miasta – Nazaret, tylko skądinąd. Biblia stanowczo temu przeczy. W Ewangelii wg Mateusza 2:23 (BT) mamy powiedziane:

Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem.

Widzimy, że określenie Nazarejczyk jest bardzo ważne, ponieważ stanowi wypełnienie proroctwa. Jasno też wynika z przedstawionego wersetu, że termin ten pochodzi od miasta Nazaret (נצרת).

Twierdzeniu, że Nazaret nie istniał w I wieku naszej ery, przeczą znaleziska archeologiczne. Jednym z takich jest znaleziony w 1962 roku marmurowy fragment w Cezarei z hebrajską inskrypcją wymieniającą miasto Nazaret. Datuje się to znalezisko na III/IV w. n.e., czyli blisko czasów Chrystusa. Są, co prawda podejrzenia niektórych co do błędów poczynionych przy odkryciu, ale nikt – nawet z kręgów ostrej krytyki archeologicznej – nie stwierdza kategorycznie, że jest to nieprawdziwe znalezisko. Drugim i niepodważalnym dowodem są znalezione w 2009 roku w Nazaret ruiny domu z czasów Chrystusa. Zatem Biblia mówi nam prawdę.

Więcej o tym, wraz ze źródłowymi linkami i dyskusją, znaleźć można na forum:

bible.4um.pl/ Archeologia biblijna i języki biblijne/Nazaret w I w. n.e.

Vulgata i Bosfor

Ostatnio pojawiła się zupełnie oderwana od rzeczywistości teoria, według której Jerozolima nie leży tam, gdzie leży, tylko … w okolicach cieśniny Bosfor. Ponadto ta pseudoteoria właśnie cieśninę Bosfor uważa za … Jordan. Cały temat można prześledzić na, znanym z kontrowersyjnych tez, blogu red-octobera:

red-october – Zapomniana Jerozolima

.
W całym dowodzeniu autorzy podpierają się biblijnym wersetem pochodzącym z Księgi Abdiasza 1:20 w przekładzie łacińskiej Vulgaty i polskiej Biblii Jakuba Wujka, odpowiednio:

  • et transmigratio exercitus huius filiorum Israhel omnia Chananeorum usque ad Saraptham et transmigratio Hierusalem quae in Bosforo est possidebit civitates austri

  • a uprowadzeni wojska tego synów izraelskich – wszystkie miasta Chananejczyków aż do Sarepty, a uprowadzeni Jeruzalem, którzy są w Bosforze, posiądą miasta południowe.

Widać wyraźnie, że to nie Jeruzalem jest w Bosforze, tylko uprowadzeni z Jeruzalem tam są. Ponadto słowo Bosforo/Bosforze użyte w tych przekładach zdaje się być fonetycznym przybliżeniem hebrajskiego בִּסְפָרַ֑ד (bisfarad), pojawiającego się tylko jeden raz w Biblii Hebrajskiej. Słowo to wskazuje na ziemie Półwyspu Iberyjskiego. Ale czy tak jest, to nie wiem. Są też inne hipotezy. Mamy do czynienia z propagowaniem zupełnie nieprawdziwej historii.

Szersza dyskusja na ten temat – na forum:

bible.4um.pl/ Archeologia biblijna i języki biblijne/Jerozolima

Odpowiedź na komentarz

Odpowiedź na komentarz (redoctobermsz)

ta grupa nazywa sie “wielka nierządnica” , to dzięki niej mamy i kanon z ewangeliami synoptycznymi i ….kolejność ewangelii to było przez nia ustalane . Niby wielu traktuje ją jak nierządnicę i obwieszcza światu że to religijne oszustwo a jednocześnie jest na jej smyczy ewangelii synoptycznych.


No i co z tego, że ta grupa ustaliła kanon ewangelii? Po pierwsze nie ma 100%-owych dowodów, że tak było. Tak jest napisane w źródłach, ale skąd wiemy, czy tak było? Ci starożytni historycy również się mylili i są na to dowody.
Ale nawet, jeśli tak było, to czy nie znamy takich przypadków z Biblii, gdzie Bóg posługuje się takim narzędziem? Balaam miał przekląć, a i tak pobłogosławił, bo Bóg tak chciał.

Na samej ewangeli Jana nie zrobiłbyś nigdy chrześcijaństwa. Dam ci przykład: masz na fortepianie 4 klawisze, ile jest kombinacji na 4 klawiszach, ile dzwięków?, 4 do potęgi 4 , jeśli dobrze liczę. To daje 256 dzwieków to jest skutek istnienia ew.synoptycznych i rozbicia wielowyznaniowego chrzescijanstwa i istnienie “nowonarodzonych”, ktorzy są też na tej samej smyczy.. Dlatego na jednym klawiszu=ew.Jana masz tylko jeden dzwięk w sprawie życia i śmierci Isusa.

Tego nie wiesz i nikt nie może udowodnić, że gdyby istniała tylko jedna ewangelia w naszych Bibliach, to nie byłoby wielowyznaniowego chrześcijaństwa. Jeśli dany werset rozpatruje się na tysiące sposobów, to nawet przy istnieniu samej Ewangelii Jana mogłoby być tak, jak to jest dziś – przy czterech ewangeliach. Zresztą, i tak jest jedna ewangelia. Można badać pisma, ale i tak wyjdzie jedno: one (pisma) świadczą o NIM.

To w Jana 13:35 masz jedność ktorej na co dzień nie widać.


Tak, to prawda. Ale to, że tak się nie dzieje, nie jest to winą ilości spisanych ewangelii, tylko ludzi. Widać to zwłaszcza na wszystkich forach biblijnych, czego nie muszę Ci tłumaczyć. Forumowe przyjaźnie, jak szybko się zaczynają, tak szybko się kończą. A w rodzinie? Człowiek często zostaje sam, ludzie go opuszczają, nawet bardzo bliscy – czy powiemy, że w rodzinach takie rzeczy dzieją się z powodu liczby 4-rech ewangelii?
Ten, Który Jest nigdy nas nie opuści, jeśli my dochowamy wierności.

Niesprawdzalne? Daniela 12:10 “żaden bezbożny nie będzie miał poznania”, chcesz się załapać na ten werset?

W jednych przekładach jest bezbożny, w drugich przewrotny. I oczywiście, dlaczego niby przewrotny, czy bezbożny miał mieć poznanie? Powiedziałem – niesprawdzalne. Oczywiście, że można szukać i badać. Ale chyba się zgodzisz, że samo poszukiwanie nie zmieni nikogo automatycznie z bezbożnego w bogobojnego, czy z przewrotnego w prostolinijnego. Zatem poznanie nie wyniknie z samego tylko poszukiwania, dobrych chęci i intencji. Pewne sprawy są dla nas również zakryte, aż do odpowiedniego czasu. Na koniec red, pytanie do Ciebie: Jeśli tak wątpisz w: Miłujcie nieprzyjaciół, to powiedz, jak chcesz się do tych nieprzyjaciół teraz odnosić?